Rala-pätevyys taskussa!

 

Meille myönnettiin 2020 elo-syyskuun vaihteessa Rala-pätevyys. Uutinen ilahdutti todella paljon, sillä on kunnia-asia saada tunnustusta työlle. Rala-pätevyys sai pysähtymään ja miettimään rakennusalaa sekä sen yhdistysten tuomaa luotettavuutta. Miten yhdistykset tukevat rakennusalan toimijoita ja miten toimijoiden toimintaa voidaan pätevyyksillä määritellä?

Paljon työtä vai paljon apua?

Rakentamisen Laatu RALA ry perustettiin vuonna 1997 edistämään rakentamisen laatua. Rala-pätevyys edellyttää yritykseltä mm. tilaajavastuulain vaatimukset. Näin yritys voi osoittaa muille toimijoille toimivansa rehellisesti ja avoimesti rakennusalalla.

Tilaajavastuulaki (22.12.2006/1233) edellyttää vaatimuksissaan, että tilaaja selvittää sopimusosapuolen taustat ennen kuin se tekee sopimuksen tai alihankintasopimuksen vuokratyövoiman käytöstä. Rakennusalalla myös tilaaja kantaa vastuun toiminnassaan siitä, että sopimusosapuolen taustat ovat kunnossa. Näin laki edistää tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista.

Harmaata taloutta torjuvat yhdistykset ja yritykset mahdollistavat meidän rakennusalan toimijoiden ottaa selvää yhteistyökumppaneistamme ja uusista sopimuskumppaneista. Välillä kuulee huokailua, kuinka lisätyötä aiheuttavaa on selvitysten ja todistusten sekä Valttikorttien hankkiminen. Todellisuudessa, missä tilanteessa olisimme ilman näitä yhdistyksiä, yrityksiä, lakeja ja ehtoja? 

Ikävä kyllä rakennusala on yksi aloista, joka usein yhdistetään harmaaseen talouteen, sillä sitä on vaikea valvoa. Harmaan talouden poiskitkemiseen tehtävää on, mutta kuinka hienoa on se, että toimijoita kannustetaan rehelliseen ja avoimeen toimintaan. Nykyteknologia tekee tästä kaikesta vieläpä helppoa ja nopeaa. Toimijoille tarjotaan mahtavia palveluita, jotka helpottavat ja nopeuttavat selvitysten ja todistusten saamista. Toimijoilla on mahdollisuus hakea pätevyyksiä, joilla he voivat osoittaa yhteistyökumppaneilleen toimintansa lainmukaisuudesta ja vastuullisuudesta. Toimijoilla on mahdollisuus ottaa selvää mahdollisen uuden sopimuskumppanin taustoista.

Rehellisyys, avoimuus, vastuullisuus ja ennen kaikkea laillinen toiminta ovat varmasti arvoja, joita jokainen toimija rakennusalalla arvostaa ja haluaa myös itsestään taata.

 

Vastuulliselle ja rehelliselle toiminnalle!

 

Jäikö jokin postaus lukematta?

Tavoitteena onnellinen työntekijä

Nord Raudoitus Oy on ottanut suuren harppauksen kuluneen vuoden aikana ja nykyään Nord työllistää työntekijöitä Suomessa 220 ja Ruotsissa lähes 60. Uusin työntekijämme Sebastian Morenc saapui tämän vuoden alussa Puolasta ensimmäistä kertaan Suomeen töihin. Työt hän...